Педагогічні родзинки
ОНЛАЙН - КОНСТРУКТОР ПОУРОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

http://yakistosviti.com.ua/index.php?cmd=clearplan&translit=pourochne-planuvannia&lang=uk
І ЗНОВУ ПРО ВЕБ-КВЕСТhttps://docs.google.com/document/d/1gDQAV6UKef04vDT1kNk9Ajb5N8sDxen42LJFe3kaUL0/edit?usp=sharing


Хмарні технології

ЯК ЗРОБИТИ КВЕСТ НА УРОЦІ? читайте  
( матеріал використано https://allaobllicey.blogspot.com/p/blog-page_27.html)


ЕТЮД - це......  Діаманта

Правила написання діаманти  
1 рядок - іменник, який розкриває про що йдеться;
2 рядок – два прикметники, що характеризують головну думку;
3 рядок – три дієприкметники, що характеризують дії, пов’язані з темою;
4 рядок – чотири іменники, що виражають асоціації до теми;
5 рядок – три дієприкметники, що характеризують зворотні (дзеркальні дії);
6 рядок – два прикметники, що з протилежного боку характеризують тему;
7 рядок – один іменник, що є антитезою до теми.

КУБУВАННЯ
Алгоритм  складання:
1.    Опишіть це ...
2.    Засоціюйте це ...
3.    Порівняйте це ...
4.    Проаналізуйте це ...
5.    Знайдіть аргументи «за» і «проти».
6.    Застосуйте це...
Приклад  кубування
Козаки
1.  Козаки – воїни, які понад 300 років були охоронцями нашої землі.
2. Козаки – музика литаврів, гамір, сміх, галас, дотепні вислови, вершники на
конях, бій, блиск шабель, музика бою, свист куль, перемога, високі кургани,
насипані шапками.
3.  Неначе лавина в горах, яку ніщо не здатне спинити.
   (Неначе героїчна пісня, недоспівана, яку судилося проспівувати нам: вічна загадка таємниці героя-воїна).
4. З пісні; степу; дотепного гумору; іскристого сміху; віри в Бога; любові до Батьківщини; з  клятви, даної другу; з пам'яті нащадків; з віри в перемогу; з відданості Україні.
5.                «За»                                                             «Проти»
    Найсміливіші захисники                            Жорстокість, яка викликана
  України, яких не забудуть                                       тією епохою.
                 нащадки.
6. Вивчити історію, наблизитися до розгадки національного духу народу.
 
ДАЙМОНД

    Даймонд – творча  робота, семирядковий вірш.
                                                         Алгоритм складання:
Перший та останній рядки – іменники-антоніми.
Другий рядок  – 2 прикметника чи дієприкметника, що відносяться до першого іменника.
Третій рядок – 3 дієслова, що відносяться також до першого іменника.
Четвертий рядок – два протилежних за змістом непоширених речення, в якості підметів виступають іменники з першого та останнього рядків.
П'ятий та шостий рядки – дзеркально повторюють 2-ий та 3-ій, тільки відносяться вже до останнього іменника.
Приклад  даймонда
День
Ясний, світлий
Тішить, хвилює, бадьорить.
День світлий. Ніч темна.
Тужить, спустошує, заколисує
Похмура, темна

Ніч.

СЕНКАН
Алгоритм створення синкану – невеличкого твору
-характеристики героя літературного твору або явища

1-й рядок – ім’я героя;
2-й – визначальні слова, що характеризують героя;
3-й – стан героя, його дії;
4-й – фраза (слово), що свідчать про авторське ставлення до героя;

5-й – оціночний контекстуальний синонім до першого рядка.
ПАСПОРТ ТВОРУ


1.  Ім’я автора, назва твору, час та умови написання.
2.  Тема, основні мотиви вірша.
3.  Провідна ідея твору.
4.  Мовні засоби художньої   виразності.
5.  Віршовий розмір.

6.  Враження від твору.лінгвістичний двобій


Робота в парах
Учень сам вибирає суперника зі словами:

 "Я викликаю на двобій…"  і ставить запитання.
-  Яка частина мови називається іменником?
– Які морфологічні ознаки властиві іменникові?
– Назвіть відмінки і запитання, на які вони відповідають.
– Які іменники є власними назвами, а які – загальними? Наведіть приклади.
– Яку синтаксичну роль виконує іменник?

https://docs.google.com/presentation/d/16VpGQVew1hNAnMYj7aMLlbwsQzXLjtdblximEurcRCU/edit?usp=sharing


         

Назва прийому  ПРІМА
(ПРІМА – це абревіатура, яка означає п’ять різних аспектів до аналізу художнього твору)
        Мета застосування прийому: учити аналізувати художній твір під різним кутом зору; розвивати вміння порівнювати, висловлювати власні думки з приводу порушених проблем, узагальнювати, робити висновки; формувати комунікативну компетентність; виховувати оптимістичне  світосприйняття й світобачення; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
        Етап уроку, де застосовується прийом: опрацювання навчального матеріалу, закріплення вивченого.
Зміст нетрадиційного  прийому:
П – почаклуємо. Учні отримують можливість змінити щось у запропонованій ситуації. Вони повинні описати, що й чому змінюють .
Р – розв’яжемо проблеми. Учням пропонується  дати можливі варіанти вирішення проблем.
І – інший погляд. Учні розмірковують на запропоновану тему або описують якийсь сюжет від імені героя.
М – може статися. На відміну від розділу «Почаклуємо», учитель сам пропонує деякі зміни в описаній ситуації і просить учнів зробити висновки, врахувавши ці зміни.
А – а що далі? Учням пропонується передбачити, про що йтиметься далі та обгрунтувати припущення.
       Обладнання, яке використовується :   технічні засоби, картки із завданням.
       Скільки хвилин уроку відводиться на застосування прийому:  5- 7 хвилин

Іван Карпенко – Карий  « Сто тисяч»

П очаклуємо
         Вам надається право змінити закінчення твору.
Що ви зміните? Чому саме так ви вирішили змінити фінал?
Розв’яжемо проблеми
У творі порушується проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Запропонуйте декілька варіантів розв’язку цієї проблем.
Інший погляд
Розкажіть від імені Калитки, що для нього є  «приобрітєнія» землі.
Може статися
         Уявіть, що Калитка отримав справжні гроші.  Як складеться життя його й родини після цього? Зробіть власні передбачення.
А що далі?
         Яким буде життя Герасима? Обгрунтуйте свої припущення.

Назва прийому  РЕКЛАМА
        Мета застосування прийому:  зацікавити та заінтригувати учнів змістом  художнього твору; розкрити  його яскравість і самобутність, підкреслити  цікаві епізоди , викликати бажання прочитати текст ; розвивати  в  школярів уважність, винахідливість, логічне  мислення, зв’язне мовлення, уміння проникати в суть художнього твору;  виховувати любов до книги.
        Етап уроку, де застосовується прийом: мотивація навчальної діяльності школярів
Зміст нетрадиційного  прийому: учні  об’єднуються в пари  та вдома створюють рекламний проект за твором, що вивчають. Вони самостійно визначають мету, адресата, вид свого рекламного продукту, підбирають ілюстративні та анімаційні матеріали, продумують зміст реклами. Результати роботи демонструють у класі.
       Обладнання, яке використовується :   технічні засоби, рекламний текст
       Скільки хвилин уроку відводиться на застосування прийому:   3 хвилини
Реклама
Мрієте мати справжнього друга? 
    Тож познайомтесь  із героями твору Леоніда Смілянського «Лідер», які навчать вас дружити. Разом із Степанком  (головним героєм твору) у вас буде можливість врятувати голуба навіть тоді, коли його друзі і батьки не вірять уже, що птах виживе. А чи врятує  голуб хлопчика?..
Прочитайте « Лідер»!
 Екстрим і хороший настрій гарантуємо.
*       *             *            *             *      *        *      *          *           
Чи вірите ви в справжню дружбу між птахом і людиною?
Чи скажете, що така дружба неможлива ?
Читайте  оповідання Леоніда Смілянського «Лідер»!
І врешті - решт ви скажете : «Оце дружба!»


 Уподібнення приголосних
1.           ДЗВІНКИЙ + ГЛУХИЙ = ДЗВІНКИЙ
КРІМ  [г] + ГЛУХИЙ  = [х]
2. ГЛУХИЙ + ДЗВІНКИЙ = ДЗВІНКИЙ
 [п]   [т]   [с]  [ш]   [ч]    [ц]   [х]  [к]
[б]  [д]  [з]   [ж]   [дж]  [дз]  [г]  [ґ]
3. Префікс З + ГЛУХИЙ = [с]
4. ТВЕРДИЙ + МЯКИЙ = МЯКИЙ (крім [Р])
5. [с]+ [ш] = [ш:]    (принісши - прині[ш:]и);
[з] + [ш] = [жш]     (залізши - залі[жш]и);
[з] + [ж] = [ж:     (безжурний - бе[ж:]урний);
[з] + [дж] = [ждж]  (з джмелем - [ждж]мелем);
[ш] + [с] = [с´:    (вчишся - вчи[с´:]а);
[ш] + [ц] = [с´ц´]  (на дошці – на до[с´ц´]і);
[ж] + [ц] = [з´ц´]  (у ложці – у ло[з´ц´]і);
[ч] + [ц] = [ц´]      (у річці – у рі[ц´:]і);
[т] + [с] = [ц]        (братство - бра[ц]тво);
[т] + [с´] = [ц´:]   (сміється - сміє[ц´:]а);
[т] + [ч] = [ч:     (Вітчизна - Ві[ч:]изна);
[т] + [ш] = [чш]   (коротшати - коро[чш]ати)


 Назва прийому   «Інтелектуальний магазин»

       Мета застосування прийому:  поглибити знання учнів про дієприкметниковий зворот; удосконалювати пунктуаційні вміння й навички, мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, доводити й обгрунтовувати; розвивати спостережливість, уважність, кмітливість; виховувати потребу пізнавати мовні глибини.
        Етап уроку, де застосовується прийом: повторення, узагальнення та систематизація вивченого.
       Зміст нетрадиційного  прийому: учитель -«продавець»  пропонує «товар» – речення із дієприкметниковими зворотами, однорідними членами, вставними словами та складні речення. Учні-«покупці» повинні придбати лише те, що їх цікавить, тобто речення із дієприкметниковими зворотами, а також пояснити, чому не «беруть» іншого.
        Обладнання, яке використовується : картки із реченнями.
       Скільки хвилин уроку відводиться на застосування прийому 5 хвилин

Гра «Інтелектуальний магазин» (речення без розділових знаків)
Послухай, як трава росте напоєна дощами. (П.Осадчук.). Прощай усе  поля  діброви  Дніпро широкий бір сосновий. На дорогу вибіг охлялий  за зиму заєць стрибнув раз вдруге нашорошив вуха і аж залопотів у кущах. (М.Стельмах.)  Гей, над дорогою стоїть верба дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина). Чи є в світі така сила щоб змагатись з нами сміла? (Нар. творчість). Так шепоче серед ночі вітром збуджена трава.(Олександр Олесь.) Запахли сонцем яблуні в садах од кореня натруджені по віти.


Немає коментарів:

Дописати коментар